Pojmy v havarijním pojištění

  • Krátkodobé pojištění

Pojištění, které se sjednává na dobu kratší než 1 rok.

  • Likvidátor pojistných událostí

Osoba pověřená pojišťovnou, která jménem pojišťovny provádí šetření vedoucí ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit z uzavřeného pojištění. Jeho šetření zahrnuje např. zjišťování rozsahu pojistné události, zjišťování jejích příčin, vyčíslení plnění atp. Likvidátor musí být odborníkem z oblasti právních předpisů, pojišťovnictví, tvorby cen, musí disponovat příslušnými vědomostmi např. z oborů elektrotechniky, medicíny apod.

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ